UVJETI KORIŠTENJA

Korištenje Internet trgovine

Uvjeti korištenja stavljeni su na raspolaganje Korisnicima stranice te ih upućujemo da se obvezno detaljno upoznaju s istima prije korištenja Internet stranice www.nashecosmetics.com.

Internet stranica www.nashecosmetics.com može se koristiti za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema uvjetima i pravilima definiranim Uvjetima korištenja i Uvjetima kupnje. Korisnici www.nashecosmetics.com Internet trgovine obvezuju se poštivati uvjete i pravila definirani Uvjetima korištenja i Uvjetima kupnje.

NASHE COSMETICS d.o.o. putem Internet trgovine omogućuje kupnju cjelokupnog asortimana robe koja se nalazi u internet ponudi. Ponuda se sastoji od ručno rađenih kozmetičkih.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa Uvjetima kupnje te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Korištenjem internet stranice www.nashecosmetics.com zbog kupovine ili prikupljanja informacija o proizvodima Nashe Cosmetics, potvrđujete da ste upoznati i suglasni s primjenom ovih Uvjeta korištenja te Uvjetima kupnje. Ako niste suglasni s ovim Uvjetima korištenja i Uvjetima kupnje, nemojte koristiti Internet stranice www.nashecosmetics.com u svrhu kupnje proizvoda ili pribavljanja informacija o istima.

Ove web stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama NASHE COSMETICS d.o.o. te služe kao elektroničko prodajno mjesto – internet trgovina. nashecosmetics.com/uvjeti-koristenja

NASHE COSMETICS d.o.o. ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem ove web stranice te korištenjem informacija s ove web stranice u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

NASHE COSMETICS d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Sve eventualne promjene stupaju na snagu u

trenutku objavljivanja na Internet stranici www.nashecosmetics.com.

NASHE COSMETICS d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio www.nashecosmetics.com Internet trgovine u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

NASHE COSMETICS d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge www.nashecosmetics.com u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta i/ili Uvjete kupnje.

Korištenje usluga www.nashecosmetics.com odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje www.nashecosmetics.com od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a NASHE COSMETICS d.o.o. ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Mi brinemo o sigurnosti djece te smatramo da maloljetnici ne mogu samostalno donijeti odluku o korištenju naših proizvoda. Potičemo roditelje da donesu odluke umjesto njih. Samim time što osobe ispod 18 godina ne mogu naručivati štitimo maloljetnike od neovlaštenog korištenja usluga informacijskog društva. Svaka narudžba izvršena kao neregistrirani korisnik se tretira kao narudžba od strane tretiranog korisnika.

Sadržaj Internetske stranice www.nashecosmetics.com ne smije se koristiti bez dopuštenja NASHE COSMETICS d.o.o. niti bit ustupan trećim osobama.

 

POLITIKA ZAŠTITE PODATAKA

Čuvanje privatnosti osobnih podataka

Internet stranica www.nashecosmetics.com u vlasništvu je tvrtke NASHE COSMETICS d.o.o., Viška ulica 24, 52100 Pula. Za više informacija o tvrtki kliknite ovdje. Za sva pitanja, podatke za kontaktiranje tvrtke  možete naći ovdje.

Molimo korisnike da pažljivo pročitaju politiku zaštite podataka dostupnu na Internet stranici www.nashecosmetics.com. Pristupanjem i/ili uporabom naše internetske stranice, korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe www.nashecosmetics.com internetske stranice.

Podaci o korisnicima Internet stranice www.nashecosmetics.com koriste se isključivo u svrhe radi koje su prikupljeni i za koje je dana privola. Privolu za obradu osobnih podataka mogu dati osobe s navršenih 18 godina ili više, dok za osobe mlađe od 18 privolu može dati isključivo roditelj ili skrbnik. Korisnik dobrovoljno unosi vlastite osobne podatke prilikom registracije. U slučaju pristanka na davanje osobnih podataka, smatrat će se da je Korisnik pristao na uvjete korištenja osobnih podataka, a temeljem kojih se Prodavatelju daje pravo da prikuplja, koristi, obrađuje i prenosi osobne podatke potrebne za korištenje Internet stranica sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka. Korisnik može u bilo kojem trenutku povući svoj pristanak bez obrazloženja. U tom slučaju prestaje svako daljnje prikupljanje podataka, ukida se registracija na stranici i nastupaju sve eventualne obveze nastale za vrijeme trajanja članstva. Nakon izvršenja obveza korisnik ima pravo na „zaborav“ te ukoliko želi iskoristiti to pravo, NASHE COSMETICS d.o.o. se obvezuje izbrisati sve prikupljeni podaci o korisniku.

NASHE COSMETICS d.o.o. se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih registriranih korisnika www.nashecosmetics.com Internet stranica, te će s istima postupati u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima.

NASHE COSMETICS d.o.o. se obvezuje Korisnicima omogućiti pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko Korisnici zatraže korekciju njihovih osobnih podataka, NASHE COSMETICS d.o.o. će takve podatke izmijeniti.

Osobni podaci Korisnika štite se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, te ih NASHE COSMETICS d.o.o. neće ni na koji način učiniti dostupnim trećima bez pristanka korisnika. Od navedenog se izuzima dostavna služba, ovlaštene službe izvršne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga, u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i NASHE COSMETICS d.o.o. te sprječavanja eventualnih zloporaba.

NASHE COSMETICS d.o.o. će podatke o Korisnicima prikupljati radi:

  • potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga Prodavatelja koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika;
  • kontaktiranja korisnika pismenim putem, telefonski, SMS-om i/ili elektroničkom poštom;
  • obrade (npr. izrada transakcijskog računa) i dostave narudžbe obavljene sa strane Korisnika;
  • davanja podataka trećim osobama (npr. dostavnoj službi) potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha.

NASHE COSMETICS d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene Uvjetima korištenja i Uvjetima kupnje. Nakon isteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.

NASHE COSMETICS d.o.o. će osigurati da se osobni podaci Korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prilikom davanja osobnih podataka, Korisnik jamči da su isti potpuni, istiniti, točni i ažurni.

Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta ne može biti u potpunosti siguran. Iz navedenog razloga NASHE COSMETICS d.o.o. ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na www.nashecosmetics.com stranicu te nije odgovorna za eventualnu zlouporabu od treće strane koja takve informacije primi.

NASHE COSMETICS d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite podataka korisnika, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ukoliko je to moguće, čim prije.

NASHE COSMETICS d.o.o. ne može garantirati da će podaci na Internet stranici biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo Vas da je prijavite na e-mail adresu shop@mynashe.com, kako bismo je otklonili na najbrži mogući način.

Plaćanje karticama

Usluga plaćanja kreditnom ili debitnom karticom na Internet stranici www.nashecosmetics.com odvija se preko CorvusPay sustava.

CorvusPay je od 2012. sukladan s normom i posjeduje certifikat PCI DSS Level 1 koji predstavlja najvišu razinu usklađenosti. Certifikat svake godine obnavlja, čemu prethodi zahtjevna revizija sustava koja se provodi pod stručnim nadzorom ovlaštenih revizorskih kuća (Qualified Security Assessor). Višegodišnje posjedovanje certifikata svrstava CorvusPay u krug najboljih i najsigurnijih tvrtki u svijetu koje se bave elektroničkim plaćanjima.

Što je PCI DSS Level 1?

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) je sveobuhvatan skup standarda za očuvanje sigurnosti podataka pri kartičnom plaćanju razvijen od strane kartičnih platnih shema (Visa Inc., MasterCard Worldwide, American Express…).

Cilj standarda je podizanje razine sigurnosti kartičnog poslovanja i zaštita korisnika usluga kartičnog plaćanja. Sve banke i kartične kuće izdavatelji i prihvatitelji platnih kartica, Internet Payment Gateway pružatelji usluga i ostali poslovni subjekti koji sudjeluju u lancu kartičnih plaćanja te na bilo koji način primaju, obrađuju, pohranjuju ili prosljeđuju kartične podatke, bez obzira na obujam poslovanja, dužni su svoje poslovanje uskladiti s PCI DSS standardom (www.pcisecuritystandards.org).

Kolačići ∫ Cookies

Nashecosmetics.com internetska stranica koristi kolačiće kako bi Vam se osiguralo bolje i jednostavnije korisničko iskustvo.

Naša web stranica koristi se kolačićima (eng. cookies) za pružanje boljeg korisničkog iskustva, funkcionalnosti i spremanje podataka o vašim narudžbama. Nastavkom pregleda web stranice www.nashecosmetics.com suglasni ste s korištenjem kolačića.

Da bi kolačiće mogli koristiti sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Europskog Vijeća o Zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (Općoj uredbi o zaštiti podataka), Zakonu o provedbi Opće uredbe, Zakonu o elektroničkim komunikacijama, treba nam vaša privola.

Ako ne pristajete na upotrebu ovih kolačića, molimo da ih onemogućite putem individualnih opcija, prateći upute ovisno o vašem pregledniku/pretraživaču.

Ako se korisnik ne slaže s politikom zaštite podataka Internet stranice www.nashecosmetics.com, upućujemo korisnika da napusti internetsku stranicu te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu.

Online rješavanje sporova

Komisija Europske unije uvela je pravila o digitalnim ugovorima radi pojednostavnjenja i promicanja pristupa digitalnom sadržaju i internetskoj prodaji diljem EU-a, a novom internetskom platformom sada se jača povjerenje u kupnju putem interneta te tako daje važan doprinos strategiji jedinstvenog digitalnog tržišta EU-a.

Platformi za rješavanje sporova putem Interneta Kupac može pristupiti klikom na ovaj link.

DOSTAVA

Dostava se vrši prema uvjetima navedenim u Uvjetima kupnje.

U cijeni dostave uključena je i cijena pakiranja.

Cjenik dostave paketa:

Država

do 1 kg težine

do 2 kg težine

do 5 kg težine

Očekivano vrijeme dostave

Austrija

155,59 kn

      165,00 kn 

      185,16 kn 

2 dana

Belgija

199,94 kn

      230,84 kn 

      267,13 kn 

2 dana

Bosna i Hercegovina

 

     179,10 kn

      212,40 kn 

4 dana

Bugarska

        360,25 kn 

      372,75 kn 

4-5 dana

Češka

155,59 kn

       165,00 kn 

      185,16 kn 

2 dana

Danska

        242,75 kn 

      255,25 kn 

3-4 dana

Estonija

 

        242,75 kn 

      255,25 kn 

4-5 dana

Finska

       348,77 kn 

      360,55 kn 

5 dana

Francuska

173,06 kn

      186,50 kn 

      226,81 kn 

4 dana

Hrvatska

38,00 kn

        40,00 kn 

        45,00 kn 

1 dan

Hrvatska – otoci i mjesta s posebnim režimom dostave

47,00 kn

        50,00 kn 

        57,00 kn 

Prema rasporedu

Irska

      242,75 kn 

      255,25 kn 

45 dan

Italija

173,06 kn

      186,50 kn 

      226,81 kn 

34 dana

Latvija

      242,75 kn 

      255,25 kn 

45 dan

Lihtenštajn

 

      362,49 kn 

      403,03 kn 

34 dana

Litva

      242,75 kn 

      255,25 kn 

45 dan

Luksemburg

199,94 kn

      230,84 kn 

      267,13 kn 

3 dana

Mađarska

79,00 kn

        84,38 kn 

        84,38 kn 

2 dan

Nizozemska

199,94 kn

      230,84 kn 

      267,13 kn 

4 dana

Njemačka

155,59 kn

      165,00 kn 

      185,16 kn 

34 dan

Norveška

 

      465,26 kn 

      526,54 kn 

7 dana

Poljska

199,94 kn

      230,84 kn 

      267,13 kn 

4 dan

Portugal

 

      242,75 kn 

      255,25 kn 

45 dana

Rumunjska

      360,25 kn 

      372,25 kn 

4 dan

Slovačka

155,59 kn

      165,00 kn 

      185,16 kn 

2 dana

Slovenija

79,00 kn

        84,38 kn 

        84,38 kn 

1 dan

Španjolska

 

      242,75 kn 

      255,25 kn 

5 dana

Srbija

      179,10 kn 

      212,40 kn 

4 dan

Švedska

 

      242,75 kn 

      255,25 kn 

5 dana

Švicarska

      362,49 kn 

      363,69 kn 

4 dan

Ukrajina

 

      187,11 kn 

      245,57 kn 

610 dana

Velika Britanija

173,06 kn

      186,50 kn 

      226,81 kn 

4 dan

Cijena poštarine u eurima (€, EUR) za narudžbe stranice www.nashecosmetics.com/en/ se računa prema srednjem Hrvatske Narodne Banke na dan narudžbe.

U cijeni je uračunat PDV.

**U cijeni dostave za države izvan Europske Unije (Bosna i Hercegovina, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Švičarska, Ukrajina), osim Velike Britanije, nije uračunat PDV.

Cijene u gore prikazanoj tablici su informativnog karaktera te se mogu razlikovati od konačnih cijena navedenih na stranici naplate.

Rok isporuke se može produžiti zbog ovisno o vremenskim ili drugih neprilika.

Dostava na otoke i na mjestima s posebnim režimom dostave se odvija prema Cjelokupnom rasporedu vožnje Overseas Express dostavne službe ili prema rasporedu dostave i rasporedu vožnje DPD dostavne službe

*Dostava je besplatna za narudžbe veće od 300 HRK unutar Hrvatske, osim za vrijeme trajanja akcija .

     Za vrijeme trajanja akcija poštarina se naplaćuje neovisno o iznosu košarice.

***Za niže cijene dostave u Sloveniji možete posjetiti Internet stranicu www.nashe.si.

***Za niže cijene dostave u Belgije možete posjetiti Internet stranicu www.bioworldcosmetics.com.

***Za niže cijene dostave u Norveškoj možete posjetiti Internet stranicu www.sitomani.no.

Cijena dostave paketa u zemlje koje nisu navede u gornjoj tablici biti će navedena u ponudi.

Dostava se smatra se izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.